virtuemart - Revision 10514: /trunk/virtuemart/language/bg-BG